alam mo ba ang anumang independiyenteng tatak na nagtataguyod ng edukasyon tulad nito? plano mo bang mag-publish ng mga kurso sa ibang lugar? o sa palagay mo tapos ka na?